FEST - visie

BASKETCLUB LIONS GENK is niet alleen een sportclub, maar het bestuur neemt ook graag een breed maatschappelijk engagement op om jongeren op verschillende vlakken en naar de toekomst toe succesvol te maken. Hiervoor ontwikkelde het bestuur de FEST-strategy:

FUN

Door de vele hoge verwachtingen van de kinderen op school, op de academie, sport en andere engagementen is de kans groot dat kinderen op jonge leeftijd al lijden aan burn-outs.

Basket is een wedstrijdsport waarbij winnen belangrijk is, maar bij BC LIONS GENK is de welzijn van het kind belangrijker dan winnen en staan plezier maken en een sterke teamspirit voor ons op de eerste plaats.

EDUCATION

Opvoeding, onderwijs en ontwikkeling zijn de belangrijkste pijlers bij het groeien van een kind. De één mag de ander niet uitsluiten, maar juist versterken. Sommige kinderen hebben voor hun school extra begeleiding nodig. Helaas heeft niet elk kind de kans om te genieten van een extra ondersteuning.

In Genk hebben we nog te kampen met het watervalsysteem, wat wilt zeggen dat een leerling start in een moeilijker onderwijsvorm of studierichting en na één of meer mislukkingen herkiest voor een makkelijkere, praktischer studie. Dit systeem zorgt voor demotivatie en ongelukkigheid tot gevolg. De kans ligt bij deze leerlingen ook hoger dat zij tijdens de studieloopbaan afhaken en geen middelbare school diploma behalen. Om dit tegen te gaan bij onze spelers bieden wij gratis huiswerkbegeleiding aan op vraag van de ouders. Zo blijven de kinderen goed presteren in de sport en onderwijs!

SPORT

Sport ontwikkelt sportieve, motorische en sociaal-emotionele vaardigheden. Het is gezond voor lichaam en geest. En om dit laatste in balans te houden streven wij vanuit de club naar een ontspannende en aangename houding, met oog voor het optimaliseren van de juiste basketbalskills.

Hiervoor worden 2x per week trainingen gegeven en spelen de spelers 1x per week een wedstrijd.

BC LIONS GENK staat open voor samenwerkingen met andere sporttakken om respect te tonen voor andere sporten, maar ook om andere sportieve vaardigheden buiten de basketskills aangeleerd te krijgen. Zo wordt er o.a. samengewerkt met de Kick-box vereniging Marvels Gym voor het stimuleren van zelfvertrouwen en het versterken van fysieke krachten.

Buurtbasket is een initiatief dat 4 jaar geleden in Genk is opgestart door onze voorzitter Zehra Özmen.
Het stimuleert het buitenspelen, de basketbalpleinen leven weer op, kinderen komen met het basketbal in contact en het zorgt zelfs voor een sociale cohesie in de wijk.

TECHNOLOGY

Overal wordt technologie toegepast en gebruikt. We kunnen er bijna niet meer zonder. Het beïnvloedt ons leven en het wordt in de toekomst nog belangrijker. Jongeren van vandaag zijn immers de werknemers/werkgevers van de toekomst. Omdat we ons er van bewustzijn dat werkgelegenheid in de technologie zal stijgen willen wij onze spelers hierin stimuleren, motiveren en prikkelen. Dit doen we door samen te werken met Coderdojo waar onze spelers 1x per maand gratis leren programmeren.

Programmeren stimuleert het probleemoplossend en creatief denken.

Ook werken we samen met de Technologiebende van de T2-campus. Onze spelers leren hier met techniek werken, zodat handvaardigheid en fijne motoriek verder worden ontwikkeld.