Onze clubregels

Algemeen

 • Sportiviteit, respect en vertrouwen staan altijd voorop.
 • Wordt bovenstaande niet nageleefd, wijs je medespelers op onsportief of onplezierig gedrag.
 • Streven samen naar een veilig sportklimaat.
 • Eenieder kan zichzelf in een gezellige sfeer op elk niveau ontwikkelen.
 • Heb de moed om je eigen tekortkomingen met anderen te bespreken, bijvoorbeeld met je trainer, je coach, je teamgenoten of je ouders.
 • Teambelang gaat vóór eigen belang.
 • Zalen en kleedkamers worden schoon achtergelaten.
 • Zalen mogen niet met buitenschoenen betreedt worden.
 • Gebruik van mobiele apparatuur tijdens trainingen/wedstrijden is alleen toegestaan voor sportieve doeleinden.

Wedstrijden

 • Ken de spelregels.
 • Meld je op correcte wijze tijdig af voor de wedstrijd bij je trainer/coach.
 • Spelers zijn verplicht om minimum 75% aanwezig te zijn (m.u.v. ziekte). Dit om geen kansen te ontnemen van gemotiveerde spelers die op de wachtlijst staan.
 • Draag geen sieraden. Alles wat je niet af kan doen dient afgeplakt te worden. Denk hierbij aan ringen, piercings, oorbellen en armbandjes.
 • Teams zijn 45 minuten voor aanvang aanwezig
 • Scheidsrechters en tafel 15 minuten.
 • Aanvaard, zonder commentaar, beslissingen van scheidsrechters en tafelaars. Als zij niet voor hun taak geschikt lijken bespreek dit dan later met de coach zodat die dit binnen de vereniging verder kan bespreken en op verbetering kan aandringen.
 • Steek je hand op als een scheidsrechter jou een fout toekent.
 • Beïnvloed de scheidsrechter en tafelaars niet door onbehoorlijke taal of agressieve woorden en gebaren. Het bevordert het eigen spel zeker niet en waarschijnlijk werkt dit ook in je nadeel.
 • Tijdens een wedstrijd wordt er nooit met de coach gediscussieerd. Een goed gesprek achteraf is beter.
 • Blijf bescheiden bij een overwinning en laat je niet ontmoedigen door een nederlaag. Wens de tegenstander geluk met het behaalde succes als je zelf de verliezer bent, bedank de tegenstander voor hun goede spel als je zelf de overwinnaar bent.
 • Neem na afloop van de wedstrijd jouw afval, bidons en overige spullen mee.
 • Onsportiviteit van een tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn of een team aan te moedigen ook onsportief te spelen of op te treden.
 • Na afloop wordt er omgekleed en gedoucht in de kleedkamer (verplicht vanaf U14).

Trainingen

 • Meld je op correcte wijze tijdig af voor de training bij je trainer/coach.
 • Spelers zijn verplicht om minimum 75% aanwezig te zijn (m.u.v. ziekte). Dit om geen kansen te ontnemen van gemotiveerde spelers die op de wachtlijst staan.
 • Draag geen sieraden. Alles wat je niet af kan doen dient afgeplakt te worden. Denk hierbij aan ringen, piercings, oorbellen en armbandjes.
 • Teams zijn ten laatste 5 minuten voor aanvang aanwezig op het veld.
 • Zorg dat je oefeningen tijdens trainingen zo goed mogelijk beheerst. Vraag je trainer voor eventuele tips of extra oefeningen.
 • Men draagt passende sportkleding en zaalschoenen.
 • Na afloop wordt geadviseerd te douchen (verplicht vanaf U14).

Ouders

 • Respecteer de trainer, de ploegmaats van je zoon of dochter en de ouders van de ploegmaats en bestuursleden! Zonder hen geen wedstrijd! Ook de scheidsrechter en de tegenstrever verdienen je respect.
 • Supporter en moedig aan: wees positief in wat je zegt, wat niet goed is kan de coach best zelf bijsturen.
 • Wees een voorbeeld in wat je doet en wat je zegt!
 • Laat het coachen aan de coach: hij/zij doet dit in eer en geweten.
 • Sta in voor de veiligheid van de (jongste) kinderen: begeleid je kinderen tot aan de zaal en haal ze daar ook op. De coach kan niet instaan voor de veiligheid buiten de zaal.
 • Aan en uit kleden in de kleedkamers moedig je aan.
 • Ouders wiens kind jonger is dan 12 jaar dienen hun kinderen IN DE SPORTHAL af te zetten en op te halen. Kinderen mogen niet achtergelaten worden totdat een coach in de sporthal aanwezig is.
 • Minimum een van de ouders engageert zich minstens 2x als jurylid tijdens de wedstrijden. De club voorziet de nodige opleiding en ondersteuning, zodat elke wedstrijd kan gespeeld worden

Lidmaatschap

 • Alle leden die hun lidmaatschap willen verlengen dienen een nieuw inschrijfformulier van de club in te vullen en hun voorschot tegen uiterst 15/5 van dat jaar te betalen, zodat de nodige voorbereidingen getroffen kunnen worden naar het seizoen daarop volgend.
 • Inschrijven en de voorschotten betalen wilt zeggen dat de speler zich engageert voor het komend seizoen en zijn lidmaatschap verlengt.
 • Het resterend bedrag dient dan verder overgemaakt te worden tegen uiterst 1/7 van datzelfde jaar vóór de aanvang van het nieuw basketseizoen.
 • Spelers die na het aangaan van het engagement beslissen om te stoppen bij de club, worden niet terug vergoed in hun voorschotten noch het resterend bedrag van hun lidmaatschap.